Jdi na obsah Jdi na menu

 

Plán ŠaV na rok 2017

Zdroj - www.pozary.cz

Na základě Pokynu generálního ředitele HZS ČR č. 57/2013, kterým se stanoví základní zaměření pravidelné odborné přípravy jednotek požární ochrany a příslušníků Hasičského záchranného sboru ČR, vyhlásil náměstek generálního ředitele HZS ČR pro IZS a operační řízení základní témata, která mají být v roce 2017 povinně proškolena v rámci pravidelné odborné přípravy členů jednotek SDH obcí a členů jednotek SDH podniků.

 

Všichni

  • Uchování důkazů pro zjišťování příčiny požáru, zásady mlčenlivosti hasičů při zásahu
  • Nové listy/novelizace listů Bojového řádu jednotek PO:
    1. Metodický list č. 6 kapitoly N Nebezpečí pádu (novela).
    2. Metodický list č. 14 kapitoly N Nebezpečí úrazu elektrickým proudem (novela).
    3. Metodický list č. 25 kapitoly P Hašení vodou elektrických zařízení a vedení pod napětím do 400 V (novela).
    4. Metodický list č. 15 kapitoly L Únik amoniaku (novela).
    5. Metodický list č. 5 kapitoly T Vstup do obydlí (novela).
    6. Metodický list č. 49 kapitoly P Požáry střešních konstrukcí s trubicovým fotovoltaickým systémem (nový).
    7. Metodický list č. 6 kapitoly T Svahové deformace (sesuvy) (nový).
    8. Metodický list č. 7 kapitoly T Havarijní kácení dřevin (nový).
    9. Metodický list č. 8 kapitoly T Zásah s vysokotlakým hasícím a řezacím zařízením (nový).
    10. Metodický list č. 14 kapitoly S Zásahy v objektech vězeňské služby (nový).
    11. Metodický list č. 4 kapitoly N Nebezpečí ionizujícího záření (novela).
    12. Metodický list č. 6 kapitoly L Dekontaminace radioaktivních látek (novela).
  • Používání OOP při zásahu
  • Poskytování informací a zveřejňování záznamů z místa zásahu, povinnost mlčenlivosti

Technici strojní služby

  • Program PORTALL pro jednotky SDH obcí, práce s programem a naplňování databáze

Technici technické a chemické služby

  • Program PORTALL pro jednotky SDH obcí, práce s programem a naplňování databáze

Strojníci

  • Zásady bezpečné a defenzivní jízdy pro jízdu vozidlem uplatňujícím právo přednostní jízdy
  • Program PORTALL pro jednotky SDH obcí, práce s programem a naplňování databáze
  • Taktické a bezpečnostní zásady pro umísťování požární techniky na místě zásahu (u požáru, dopravní nehody, v blízkosti troleje pod napětím apod.)
  • Dálková doprava vody na místo zásahu

Velitelé

  • Program PORTALL pro jednotky SDH obcí, práce s programem a naplňování databáze
  • Uchování důkazů pro zjišťování příčiny požáru, zásady mlčenlivosti hasičů při zásahu
  • Organizace místa zásahu – Metodický list č. 7 kapitoly Ř Bojového řádku jednotek PO
  • Taktické a bezpečnostní zásady pro umísťování požární techniky na místě zásahu (u požáru, dopravní nehody, v blízkosti troleje pod napětím apod.)
  • Návod k vypracování a použití „Dílčí zprávy o zásahu“, „Zprávy o zásahu“ a „Zprávy o činnosti“ dle čl. 9 Pokynu GŘ HZS ČR č. 37/2015, kterým se stanoví pravidla statistického sledování mimořádných událostí, zásahové a ostatní činnosti JPO a činnosti OPIS HZS ČR a dokumentace o vedení zásahů.
  • Objekty se složitými podmínkami pro zdolávání požáru v zásahovém obvodu jednotky
  • Nové listy/novelizace listů Bojového řádu jednotek PO:
    1. Metodický list č. 6 kapitoly N Nebezpečí pádu (novela).
    2. Metodický list č. 14 kapitoly N Nebezpečí úrazu elektrickým proudem (novela).
    3. Metodický list č. 25 kapitoly P Hašení vodou elektrických zařízení a vedení pod napětím do 400 V (novela).
    4. Metodický list č. 15 kapitoly L Únik amoniaku (novela).
    5. Metodický list č. 5 kapitoly T Vstup do obydlí (novela).
    6. Metodický list č. 49 kapitoly P Požáry střešních konstrukcí s trubicovým fotovoltaickým systémem (nový).
    7. Metodický list č. 6 kapitoly T Svahové deformace (sesuvy) (nový).
    8. Metodický list č. 7 kapitoly T Havarijní kácení dřevin (nový).
    9. Metodický list č. 8 kapitoly T Zásah s vysokotlakým hasícím a řezacím zařízením (nový).
    10. Metodický list č. 14 kapitoly S Zásahy v objektech vězeňské služby (nový).
    11. Metodický list č. 4 kapitoly N Nebezpečí ionizujícího záření (novela).
    12. Metodický list č. 6 kapitoly L Dekontaminace radioaktivních látek (novela).
  • Dálková doprava vody na místo zásahu
  • Komunikace s OPIS – podávání zpráv z místa zásahu
  • Odškodnění úrazu člena jednotky při OP a zásahu
  • Používání OOP při zásahu
  • Poskytování informací a zveřejňování záznamů z místa zásahu, povinnost mlčenlivosti

Termíny školení budou doplněny a budou k dispozici i na hlavní stránce

  • Časy školení budou v 17:30 hod., pokud nebude dohodnuto jinak

  • Termíny brigád, soutěží a výcviku budou dohodnuty průběžně během roku

  • Výcviky s DT se provádějí kvartálně

  • Výcvik obsluh MP zajistí Libor Svoboda

 

 V Horních Datyních 23.1.2017                        Bc. Martin Čech