Jdi na obsah Jdi na menu

Příprava na rok 2023

Materiály ke školení - ZDE

Hasiči

 • Bojový řád jednotek PO II - metodický list - 12O Uvedení jednotky do akceschopnosti po příjezdu z místa zásahu
 • Bojový řád jednotek PO II - metodický list - 11N Nebezpečí přehřátí
 • Bojový řád jednotek PO II - metodický list - 17N Nebezpečí zřícení konstrukcí
 • Bojový řád jednotek PO II - metodický list - 4Ř Štáb velitele zásahu
 • Bojový řád jednotek PO II - metodický list - 5Ř Velitel úseku, velitel sektoru
 • Bojový řád jednotek PO II - metodický list - 2P Požární obrana
 • Cvičební řád jednotek PO - metodický list - 1OBEC Obecné zásady při provádění bojových rozvinutí
 • Uživatelská kontrola izolačního dýchacího přístroje
 • Tlakové láhve s technickými plyny a kapalinami - zásady bezpečného zacházení, nebezpečí výbuchu, stavové veličiny a základní závislost mezi tlakem, objemem náplně a teplotou.
 • Volací značky používané v rádiových sítích HZS ČR (JPO vybavená ARS nebo DRS)
 • Seznámení s náplní funkce technik ochrany obyvatelstva a možnosti absolvovat kurz T OOB-16

Členové pověření strojní službou mimo předchozí

 • Nácvik otáčení a najíždění s PT do omezeného prostoru
 • Zkoušky požárních čerpadel PT a VPPO
 • Zásady bezpečné jízdy PT s přívěsem
 • Zásady bezpečné a defenzivní jízdy pro jízdu vozidlem uplatňující právo předností jízdy
 • Jízda za ztížených meteorologických podmínek
 • Dopravní nehodovost - seznámení se statistikou dopravní nehodovosti PT, postup při hlášení DN

Velitelé pak navíc

 • Pokyn GŘ HZS ČR č. 25/2009 Řád výkonu služby v jednotkách HZS podniků, SDH obcí a SDH podniků
 • Program PORT.ALL pro jednotky SDH obcí, práce s programem a naplňování databáze
 • Další zásady pro používání prostředků - dle Čl. 17 Řádu výkonu služby v jednotkách HZS podniku, SDH obcí a SDH podniku

Termíny školení budou doplněny a budou k dispozici i na hlavní stránce

 • Časy školení budou v 17:00 hod., pokud nebude dohodnuto jinak

 • Termíny brigád, soutěží a výcviku budou dohodnuty průběžně během roku

 • Výcviky s DT se provádějí kvartálně

 • Výcvik obsluh MP zajistí Libor Svoboda

 

 V Horních Datyních 15.02.2023                        Bc. Martin Čech