Jdi na obsah Jdi na menu

Rozpis služeb 2023 - ke stažení ZDE

 

Povinnosti služby

Předání služby

 • Službu konají členové jednotky (sboru) podle celoročního plánu

 • Služba trvá celý týden. Předání proběhne obvykle v neděli večer a to buď osobně, nebo tel., popř. SMS a to tak, aby bylo naprosto zřejmé, že k předání došlo

 • Ukončení služby bude zapsáno v sešitě a to včetně průběhu služby, případných závad a podpisu předávajícího.  Závady budou hlášeny veliteli jednotky a ten podpisem potvrdí, že je bere na vědomí.

 • V případě, že nedojde k předání služby, bude uvědomen velitel jednotky, popř. zástupce

 • Případné změny, oproti plánu služeb, budou také hlášeny veliteli, popř. zástupci

 

Úkoly služby

 • Udržovat běžný pořádek v hasičárně

 • Na konci týdne provést kompletní pořádek v prostorách hasičárny a to zejména:

  • Úklid kuchyňky, včetně pomytí nádobí

  • Úklid WC

  • Úklid klubovny (utřít prach, vytřít podlahu)

  • Úklid předsíňky (utřít prach a vytřít podlahu)

 • Průběžně během týdne kontrolovat:

  • Uzamčení a uzavření všech prostor (Hasičská zbrojnice, garáže, dílna, dětská klubovna)

  • Pořádek ve všech prostorách

  • Stav techniky a prostředků

  • Stav osobní výstroje

  • Stav topení (nastavení topení a teplé vody)

 • V případě závad okamžitě kontaktovat velitele jednotky, popř. jeho zástupce

 

V zimních měsících navíc:

 • Kontrolovat teplotu v klubovně (16 st.) a v garážích (nesmí poklesnout pod 5 st.)

 • Kontrolovat stav před výjezdovými vraty tak, aby byl zajištěn výjezd vozidel

 • Během mrazů v době úklidu, zapnout přímotopy v dětské klubovně a po úklidu je vypnout

 • V případě, že sám nezvládne úklid sněhu, volá velitele jednotky, který zajistí po dohodě se službou traktor Technických služeb. Služba musí u traktoru asistovat (zajistit komunikaci u hasičárny)

 

V Horních Datyních 18.10.2011 Martin Čech - velitel  jednotky