Jdi na obsah Jdi na menu

V záznamech a zápisech, které má výbor SDH zachovány, je uvedeno, že s návrhem možnosti založení hasičského sboru přišel občan Antonín Špetík spolu s panem Josefem Tomisem 15.února 1925, kdy se sešlo 14 občanů a došlo k realizaci této myšlenky. Bylo vysvětleno poslání hasičstva a byl ustaven přípravný výbor ve složení : Špetík Antonín, Tomis Josef, Fojtík Josef, Peter Jan, Borový Karel a Čejka Augustin.
            Pověření občané usilovně pracovali na tom, aby sbor dobrovolných hasičů byl založen. Nadešlo 26.dubna 1925, kdy byla svolána veřejná schůze, kde se přihlásilo 26 občanů za členy hasičského sboru a byl zvolen výbor. Předsedou hasičského sboru se stal Kožušník František, jednatel Hrbáček  Jan, velitel Špetík Antonín, vzdělavatel Tomis Josef a další členové výboru : Universal Karel, Peter Jan, Tlolka Karel, Václavek  Josef, Urbanec Antonín, Cyž Leopold, Pitucha Jan, Václavek Antonín, Borový Karel, Fojtík Josef, Kuchař Antonín, Čejka Augustýn.
            Nově ustavený hasičský sbor a jeho výbor tu ovšem stál bez finančních prostředků, bez jakékoliv výzbroje a hasícího nářadí.  Byla vyvolána akce dobrovolných dárců. Vybralo se  asi 3 000,- Korun. Bylo rozhodnuto zakoupit pro 20 členů stejnokroje, výzbroj a dvě hasící soupravy  tzv. Berlovky. Ovšem toto si vyžádalo nákladů  8 000,- korun. Proto se rozhodli,že si vezmou půjčku 5 000,- korun. Takový byl začátek činnosti našeho sboru, kdy naší zakládající členové měli v případě požáru zasahovat s hasícími prostředky tak primitivními,  přesto si toho naši občané vážili.
            V roce 1926 uvažoval již výbor o zakoupení větší ruční stříkačky. Od této úvahy bylo k činu jen krůček. Ovšem bylo možno zakoupit jen starší, protože na novou z finančního hlediska nebylo ani pomyšlení. Tato stříkačka byla zakoupena od požárního sboru z Kunčic u Ostravy za částku 12 000,- korun. S novou stříkačkou přišla i nová starost, kde zapůjčit finanční prostředky a kde ji bezpečně umístit.
            Rozhodování tehdejšího výboru bylo rychlé. Byla provedena nová půjčka 15 000,- korun a po dohodě s tehdejší radou obecního zastupitelstva byla vybudována hasičská zbrojnice v obecní stodole, na místě kde stojí zbrojnice nyní, za náklady asi 3 000,- korun. Více než 25 členů pracovalo přes tři týdny na tomto díle zdarma, jen aby se mohla stříkačka někam umístit. V červnu 1926 na velké letní slavnosti došlo k slavnostnímu okamžiku, kdy byla stříkačka převzata a otevřena nová hasičská zbrojnice v naší obci.
            V roce 1927 měla naše jednotka již 70 členů a hodnota majetku byla 33 500,- korun.
            V roce 1928 odešel z naší vesnice občan Špetík Antonín,vzdal se tím funkce velitele sboru a novým velitelem byl zvolen Univerzal Karel. Tuto funkci zastával až do roku 1955.
            V březnu roku 1929 došel výbor hasičského sboru k závěru, že je nutno ruční stříkačku vyměnit za motorovou, která stála 40 000,- korun. Bylo rozhodnuto provést půjčku asi 32 000,- korun. V srpnu téhož roku již byla motorová stříkačka slavnostně odevzdána sboru a tím i celé obci.
            V roce 1930 činilo již veškeré jmění sboru 63 000,- korun. Naproti dluh představoval částku 34 000,- korun.
            A tak se výbor staral ,jak dál organizovat různé akce, aby sbor byl bez dluhů a  nemuselo se myslet, že jsou nějaké závazky, za které se členové zavázali. Po deseti letech v roce 1935 měl hasičský sbor celkový příjem 141 333,91 korun, půjčka 49 000,- korun, celkem tedy 190 333,91 korun hodnota majetku. Za uzavřené půjčky museli ručit funkcionáři vlastním majetkem.
            V této době silně doléhala na všechny pracující hospodářská krize. Počet nezaměstnaných denně stoupal. Pomoc občanů se omezovala,ale hasiči pevně věřili,že toto tísnivé období se ve sboru překoná.
            Přišla doba německé okupace,ale aktivní činnost hasičstva nepolevovala.V roce 1944 se náš hasičský sbor rozhodl zakoupit starší auto značky MERCEDES a svépomocí z něj vybudovat hasičské auto k dopravě stříkačky a hasičského družstva. Na podporu této akce byla provedena mezi občany dobrovolná sbírka, kde 265 občanů darovalo hasičskému sboru 33 200,- korun. Za tuto částku bylo hasičské auto zbudováno a sloužilo k přepravě až do roku 1958.
            Po skončení druhé světové války se hasiči zapojili do obnovy hospodářství, svou dobrovolnou prací pro zvelebení obce, při žňových hlídkách, plnění volebních programů, úpravě hasičské výzbroje a výstroje.Byly odpracovány tisíce hodin zdarma. Odpovědnost za požární ochranu od roku 1950 převzal stát.
            V roce 1958 nám bylo ONV Ostrava – venkov přiděleno nové dopravní vozidlo TATRA 805 se vším příslušenstvím a to v hodnotě 108 307,- korun. Došlo ke změně výstroje mužstva,kterou jsme obdrželi pro všechny aktivní členy. Na svou dobu atraktivní vozidlo přilákalo do řad hasičů mladé lidi se zájmem o pravidelné cvičení. Z některých soutěží se pak družstvo vracelo s poháry za dobré umístění a šířili dobré jméno hasičů z Horních Datyň.
            Na další vylepšení techniky jsme museli čekat až do roku 1983, kdy jsme získali přívěs a zánovní čerpadlo PPS 12. Po velkém úsilí a složitém jednání předních funkcionářů a také troše štěstí se podařilo počátkem roku 1985 zakoupit od Nové Huti Ostrava cisternu CAS 25 v hodnotě 140 tis. korun, která nám byla slavnostně předána MěÚ Vratimov. Tato cisterna slouží dodnes. Tímto se nejenom zvýšila aktivita členů našeho sboru, ale podstatně se zvýšila akceschopnost zásahového družstva pro případ požáru. Byla provedena přestavba hasičské zbrojnice, výměna vrat, přestavba šaten a umývárny, zajištěno vytápění garáže. V závěru roku 1989 dosloužila po jedenatřiceti letech TATRA 805 a byla odvezena k sešrotování. Ihned nato se podařilo  zajistit AVII 30, která byla přestavěna na DA 12.
            V roce 2001 byla provedena oprava a následný nástřik karoserie CAS 25 RTH, v následujícím roce byla provedena oprava a nástřik DA 12. Bylo odpracováno mnoho brigádnických hodin, ale mělo to svůj účel, jelikož práce se nám povedla a technika slouží v plné kráse dodnes.
            Technika byla po celou historii vždy nejdůležitější a finančně nejnáročnější. S výjimkou T 805 vždy šlo o vozidla starší. Rovněž požární stříkačky byly zakoupeny vždy od majitele, který je spíše již vyřazoval a to především PPS – 8 a PPS- 12,  v minulosti i PPS – 16 od Civilní obrany. Tato technika vždy vyžadovala kus srdce a umění ji udržovat v provozuschopném stavu tak,aby sloužila ke svému účelu v požární ochraně.Technika byla mnohokrát použita u větších či menších požárů v naší obci a i v těch okolních.
            Za to povodně byly častěji a mnozí z nás budou dlouho vzpomínat na stoletou vodu v červenci roku 1997.V této době byla voda čerpána z mnoha sklepů v celkové délce 60 motohodin.Zásahová jednotka obdržela za mimořádné úsilí při povodních medaili od starosty
Okresního sdružení ve Frýdku- Místku.
                                    Abychom se mohli ohlédnout za historii našeho sboru, musíme zdůraznit práci našeho kronikáře Slívy Miroslava a jeho manželky Jarmily, kteří důsledně vedou historickou dokumentaci našeho sboru. Patří k tomu 2 kroniky,10 knih zápisů a 23 fotokronik. Dále Miroslav Slíva pečuje a skladuje ve svém bytě mnoho historicky vzácných dokumentů a předmětů, které patří k 80- leté historii našeho sboru a hasičstva vůbec. Některé exponáty z těchto dokumentů byly zkopírovány a jsou vystaveny v hasičském muzeu v Ostravě – Přívoze.Jsou tam zapůjčeny i dvě historické ruční stříkačky tzv. Berlovky.
            Zpracoval:  David Přidal DiS – starosta SDH

            Zkráceno: Martin Čech

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář